Grovavfallsrute denne våren

I Sørfold har det ikke vært samlet inn grovavfall siden 1998. Rådmannen foreslår nå at dette gjøres, og ber kommunestyret godkjenne at fondsmidler for renovasjon brukes til dette.

Teknisk sjef Kåre Isaksen sier at det er vanskelig å beregne eksakt hvor mye det vil koste å samle inn grovavfall, da det vil avhenge av mengden. Men han anslår ca. 300.000 kroner, basert på erfaringene fra 1998. Det står pr. i dag 348.826 kroner på et fond som bygges opp gjennom midler fra kommunale avgifter.
 
Det tas sikte på en oppsamlingsplass i hver enkelt veg for innsamling av grovavfall. - Denne løsningen vil gi kundene lik service i hele kommunen, skriver saksbehandler Monica Åsheim i saken som legges fram for endelig behandling i kommunestyret 15. april, etter først å ha vært innom formannskapet og plan- og ressursutvalget.
 
Det anslås at innsamlingen vil gå over 4 dager.
Sist oppdatert den 09. september 2015