Grovavfallsrute i Sørfold

Fra og med 26. mai til og med 29. mai vil det bli kjørt grovavfallsrute i Sørfold.Kommunen samler opp grovavfall i alle kommunale veier i angitt tidspunkt.

-  Man ønsker fortrinnsvis oppsamlingsplas i hver vei der dette er mulig, sier teknisk sjef Kåre Isaksen.
 
Med grovavfall menes for eksempel møbler, kasserte sykler etc.
 
Man kan ikke kaste dekk, elektriske artiikler, hageavfall og større byggeavfall.
 
Etter avtale med Sørfold kommune ka man levere selv på Iris Fauske i angitt tidspunkt. Kontakt kommunens sentralbord, tlf. 75 68 50 00.
Sist oppdatert den 09. september 2015