I mål med avtale.

De fire kommunene i Nord-Salten og Sørfold har hatt fellesmøte om omdanning av Nord-Salten Kraftlag til AS. Kommunene vil eie 60% av aksjene, og er fornøyd med en avtale som sikrer lokalt eierskap.

Felles kommunestyremøte300309 Foto Sørfold kommune/Torbjørn Winther
Fire ordførere, en advokat og en professor. 30. mars var kommunestyrene i Hamarøy, Steigen, Tysfjord og Sørfold samlet til fellesmøte på Ulvsvåg Grendhus. F.v. professor Johan Giertsen, ordfører i Steigen Asle Schrøder, ordfører i Tysfjord Anders Sæther, ordfører i Sørfold Lars Evjenth, ordfører i Hamarøy Rolf Steffensen og (stående) advokat Ulf Larsen, som er kommunenes advokat i denne saken. Foto: Sørfold kommune/Torbjørn Winther.
 
Fordeling mellom kommunene
60% av aksjene vil eies av kommunene, 25% tilfaller kraftlagets nettkunder og 15% vil tilfalle Salten Kraftsamband AS. Men det er også forhandlet fram en fordelingsnøkkel for hvordan aksjene skal fordeles mellom de enkelte kommunene. Fordelingen tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de siste 10 års strøminntekter i vedkommende kommune. Johan Giertsen, som er profssor i jus, har bistått i denne prosessen, slik at fordelingen skal være juridisk korrekt.
 
Fullmakt
Kommunestyrene har gitt ordførerne fullmakt til å inngå avtale med Salten Kraftsamband AS. Og de er tilfreds med at avtalen sikrer et fortsatt lokalt og regionalt offentlig eierskap. - Etter flere års arbeid er vi i mål med en avtale til beste for Nord-Salten, kraftlaget og eierne, heter det i en felles uttalelse fra møtet på ulvsvåg Grendehus.
Sist oppdatert den 09. september 2015