Ikke aktuelt å stenge

Rita Rønnebu startet opp som fagleder oppvekst 3. august, og har hatt en hektisk oppstart med pandemiberedskap i tillegg til planleggingen av nytt skoleår. - Det blir ikke aktuelt å stenge skoler og barnehager, sier hun

Fagleder oppvekst Rita Rønnebu Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Mange telefoner. Rita Rønnebu har startet i sin nye jobb, og har stor kontaktflate som fagleder oppvekst. – Skolestart vil alltid være en hektisk periode. I tillegg blir det en del telefoner om svineinfluensaen, sier hun. Foto: Sørfold kommune/Bente Braaten.
 
Kontakt med skoler og barnehager
Den tidligere læreren ved Straumen skole er på plass på kontoret, der hun har nabofellesskap med kulturkontoret og kulturskolen. Stillingen er en del av rådmannens stab, og jobber ut mot skoler og barnehager som faglig veileder for disse. Tidligere het stillingen pedagogisk konsulent, men oppgavene og innholdet er noe justert etter innføringen av såkalt flat struktur eller to-nivåmodell: Skoler og barnehager er nå selvstendige enheter som rapportere direkte til rådmannen. I Mørsvik er skole og barnehage slått sammen til oppvekstsenter Mørsvik.
 
Pandemi
Den nye faglederen for området oppvekst har utarbeidet et informasjonsskriv til foresatte i barnehage og skole i forbindelse med det nye influensaviruset og pandemien. – Skrivet tar utgangspunkt i helsemyndighetenes anbefaling. Det legges opp til vanlig skole- og barnehagestart for alle, også de som tilhører risikogruppene. Ellers handler brevet om hvordan vi kan begrense smitte, og hva de foresatte skal gjøre hvis barna blir syke, sier hun

Les brevet til foresatte (pdf)

Infobrev fra Helsedirektoratet om skolestart (pdf)

Uheldig å stenge
Pandemiberedskapen var hovedtema på et ledermøte på Rådhuset 12. august, og det var enighet i ledelsen om at det ikke er hensiktsmessig å stenge skoler og barnehager. - Ved stort sykefravær hos ansatte i forbindelse med pandemien, kan det bli en utfordring å opprettholde driften av de viktigste kommunale tjenestene, særlig innen pleie og omsorg. Hvis ansatte med små barn må være hjemme med barna sine fordi skoler og barnehager er stengt, vil dette problemet bli enda større. Men selvsagt skal barn som blir syke holdes hjemme, sier rådmann Torbjørn Winther.
 
Ukentlig rapport
Kommunalsjef Lisbeth Fredheim har hovedansvaret for en ukentlig rapport som sendes til fylkesmannen hver torsdag i forbindelse med pandemien. – Hver uke rapporterer vi om generell status i beredskapsarbeidet, spesielle utfordringer og eventuelt behov for støtte fra sentrale myndigheter. Denne uka har vi fokus på skoler og barnehager, sier hun.

Myndighetenes nettside om pandemisk influensa.

Sist oppdatert den 09. september 2015