Informasjonsarbeidet trappes opp

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er i gang med brede kommunikasjonstiltak for å begrense smitte av Influensa A. Det arbeides også for å få på plass en nettbasert egenvurdering knyttet til om man har influensa eller ikke.

Kjell Eilertsen og Lisbeth Fredheim Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Grundig håndhygiene er et viktig virkemiddel i det smittebegrensende arbeidetFagleder omsorg Kjell Eilertsen og kommunalsjef Lisbeth Fredheim må som alle andre besøkende desinfisere hendene når de skal besøke Sørfold Eldresenter. Foto: Sørfold kommune/Bente Braaten.
 
Har jeg influensa?
Helsedirektoratet arbeider  med å få på plass en nettbasert egenvurdering knyttet til om en har influensa eller ikke, og denne skal plasseres inn under www.pandemi.no. Både i England og Spania har man hatt gode erfaringer med en slik løsning. Hensikten med denne tjenesten er å gi strukturert informasjon og veiledning, og håpet er at den vil kunne avlaste fastlegene i forhold til å lette noe av trykket på telefon og kontor.
 
Begrense smitte
Målet er å begrense smitte av Influensa A (H1N1) i befolkningen til man får effekt av en vaksine.

De viktigste budskapene i kampanjen er:

  • Host eller nys i papirlommetørkle eller albukroken
  • Vask hendene grundig og ofte
  • Hold deg hjemme i 7 dager hvis du blir syk med influensa

Ta kontakt med lege hvis:

  • du føler deg veldig syk
  • du har symptomer og du selv, eller andre du bor sammen med, tilhører risikogruppene

Nettstedet www.pandemi.no rustes nå opp for å møte økt pågang fra publikum.

Brosjyre på mange språk
Brosjyre er sendt alle husstander. Denne oversettes til nynorsk, samisk, engelsk, urdu, spansk, fransk, vietnamesisk, tyrkisk, arabisk, polsk og somali) Oversettelsene finner du på www.pandemi.no under Informasjonsmateriell.
 
Informasjonstelefon
Helsemyndighetene har opprettet en egen informasjonstelefon, Pandemiinformasjonen (Tlf. 815 55 015) om den nye influensaen. Der gis det svar på generelle spørsmål om pandemien. Dette er ikke en telefon for spørsmål knyttet til enkeltpersoners helse. Slike spørsmål skal rettes til lege/helsepersonell.
 
 

Myndighetenes nettside om pandemisk influensa

 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015