Innkjøpsstopp

Det er innført innkjøpsstopp for alle kommunale virksomheter. Den vil vare ut 2008, og skyldes regnskapsmessig overforbruk i forhold til budsjettet.

Rådmann Torbjørn Winther håper at befolkningen ikke skal bli direkte berørt av kjøpestoppen, men sier samtidig at det kan bli vanskelig å unngå helt. -  For eksempel kan det skje at lyspærer i kommunens gatelys ikke blir skiftet hvis de går. Med andre ord kan et og annet lyspunkt bli mørklagt for en periode.
 
Men det er viktig å presisere at kommunens drift vil gå som normalt. Veier blir brøytet og strødd, og ingen blir permittert som følge av innkjøpsstoppen. Vedtaket innebærer at kun innkjøp som er helt nødvendig for driften blir foretatt, men dette er ingen krisesituasjon, forsikrer rådmannen.
Sist oppdatert den 09. september 2015