Ja til bonusordning

Formannskapet sier ja til en bonus på 10.000 kroner til ansatte i pleie og omsorg som legger ferien sin utenom hovedferien. Dette og andre vedtak fra formannskapsmøte 2. april finner du her.

Gunnbjørg OlufsenGunnbjørg Olufsen er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, som er den største arbeidstakerorganisasjonen i Sørfold kommune. Hun er opptatt av at slike ordninger må gjelde for alle typer ansatte i pleie og omsrog. -  Vi må ikke glemme at den ufaglærte hjemmehjelpen også er en nøkkelsperson, sier hun.
 
Også ufaglærte
- Ofte er det de ufaglærte som er svært fleksible og stiller opp til ekstra arbeid. Slik bonusordning må gjelde både fast ansatte og midlertidig ansatte i vikariater, sier Gunnbjørg Olufsen.
 
Nøkkelpersoner
Fagforbundet Sørfold organiserer flest ansatte i Sørfold kommune, og omfatter alle typer yrkesgrupper innenfor pleie og omsorg. - Alle disse yrkesgruppene er gjensidig avhengige av hverandre for å få driften til å gå rundt - enten det gjelder institusjonsbaserte eller hjemmebaserte tjenester. Den ufaglærte hjemmehjelpem er like mye nøkkelperson som den faglærte hjelpepleieren og sykepleieren. Uten alle disse stopper tjenesten opp, sier Gunnbjørg Olufsen.
 
Sikre forsvarlig drift
Bakgrunnen for saken er at rekruttering av faglært arbeidskraft i sommerferien er et problem innen pleie og omsorg. - Vi ser også en nedgang i antall søknader om sommerjobb, og de fleste søkerne er ufaglærte, skriver kommunalsjef Lisbeth Fredheim i sin saksforberedelse.
 
For å avhjelpe dette er det vedtatt  en bonus på 10.000 kroner til de som er villig til å legge ferien utenom perioden fra midten av juni til midten av august.
 
Organisasjonene er enige i at det utbetales en slik bonus, men i forkant av den politiske behandlingen kom det inn litt ulikt syn på størrelsen på  tillegget. Sykepleierforbundet gikk inn for at bonusen blir på 20.000, mens Fagforbundet foreslo 5.000 kroner pr. ferieuke.
 
Formannskapet gikk også  inn for å videreføre bonusordning for ekstravakter fra 2008. Størrelse og innretning på bonus blir avtalt i forhandlinger med sykepleierforbundet, fagforbundet og kommunen.
Sist oppdatert den 09. september 2015