Kjell Eilertsen til Sørfold

Kjell Eilertsen (55) fra Fauske er ansatt i nyopprettet stilling som fagleder omsorg. - Dette blir kjempeinteressant, sier han.

Kjell EilertsenKjell Eilertsen (bildet) er i dag fagkonsulent ved Valnesfjord Helsesportssenter. Der har han vært ansatt siden 1983. I mange år var han sjefssykepleier, og det siste året har han jobbet med forskning og utvikling. Fra 1999 til 2007 var han ordfører i Fauske kommune.
 
Kjell Eilertsen er utdannet sykepleier med videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon. Han har også vært ansatt i ambulansetjenesten og i hjemmetjenesten i Fauske kommune.
 
Tiltrer i april
Han tiltrer sin nye stilling i Sørfold kommune i april. Fagleder omsorg er organisatorisk lagt i rådmannens stab, og den erstatter den tidligere omsorgssjefstillingen som Siv Johansen innehadde før hun i 2008 forlot Sørfold kommune til fordel for  Fauske kommune. Ny organisasonsplan for Sørfold kommune ble vedtatt i kommunestyret før jul, og den nye stillingen er et resultat av denne omorganiseringen. Det er også utlyst to ledige stillinger som enhetsledere innen omsorg, med søknadsfrist 30. januar.
 
Det var 5 søkere til stillingen som fagleder omsorg.
 
- Det er mange utfordringer i alle kommuner. Oppdraget er å lage gode tjenester for innbyggerne, og jeg går til denne jobben med åpent sinn, sier Kjell Eilertsen.
Sist oppdatert den 09. september 2015