Kommunen bygger industrikai

Ny kai er under oppføring ved Elkem Salten med Sørfold kommune som byggherre. - Det er viktig å tilrettelegge for vekst og utvikling i næringslivet, sier rådmann Torbjørn Winther.

Ny kai ved Elkem Foto Bente Braaten,Sørfold kommune
Det bygges ny kai ved Elkem Salten. Foto: Bente Braaten, Sørfold kommune.
 
I desember 2005 vedtok kommunestyret å bygge ny industrikai på Elkems eiendom ved Valjord. Bakgrunnen for prosjektet var fellesmøter mellom kommunen og næringslivet, og kommunen har i denne saken hatt et nært samarbeid med Elkem Salten og Salten Havneservice. Indre Salten Vekst har også deltatt i forarbeidene.
 
Prosjektet har en totalkostnad på  i overkant av 30 millioner kroner.  Både Nordland Fylkeskommune, Innovasjonsprogram Salten og Innovasjon Norge har gitt tilskudd til kaiprosjektet, og dette utgjør til sammen 3,9 millioner kroner. Kaia beregnes ferdigstilt i første del av 2009.
 
I sitt vedtak forutsetter kommunestyret at kaia også kan brukes av andre enn Elkem.
 
-  En ser for seg at det fortrinnsvis er container- og utvalgte bulktransporter som kan håndteres over den nye kaia. Den vil særlig kunne utnytte at Nord-Norges eneste ukentlige containerrute til kontinentet går hit.  Her ligger nok det største utviklingspotensialet, sier rådmann Torbjørn Winther.
 
Rådmannen ser også kaiprosjektet som en del av kommunens satsing på et aktivt næringsarbeid for å stimulere til tilflytting og vekst.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015