Kraftkomitéen takker

Festivalkomitéen har hatt evalueringsmøte, og vil takke alle som bidro på ulike måter under årets Kraftfestival, 7.- 15. juni.

Færøyvalen panorama foto Svein Pettersen
Panoramabilde av Færøyvalen 7. juni 2008. Foto: Svein Pettersen. 
Webredaksjonen takke alle som har sendt inn bilder fra festivalen. Med dette flotte bildet tatt av Svein Pettersen, med motiv fra en uforglemmelig festivalåpning, sier vi takk for innsatsen til alle - synlige og usynlige.
 
Kraftfestivalen er en stor dugnad, der alle ledd er like viktige.  
 
Årets festivalkomite har bestått av:
 
Idar Mohaug, leder
Per Reffhaug, nestleder
Jorunn Løding
Piotr Repnik
Daniel Timonen
Ralph Creedy
Bente Braaten.
 
Komiteen hadde sitt sisite møte 26. juni.
Sist oppdatert den 09. september 2015