Kultursekken skal fylles

Den kulturelle skolesekken handler om skoleelevers møte med profesjonell kunst og kultur. For å få penger til slike tiltak må alle kommuner lage en plan.

DKS-gruppa i Sørfold hadde møte 16. april. Gruppa består av DKS-kontaktene ved skolene, Salten Museum, biblioteket og kulturkontoret/kulturskolen. De ber nå om innspill fra skoler og andre innen 5. mai. Etter dette vil det bli laget en plan for Den kulturelle skolesekken i Sørfold.
 
Den kulturelle skolesekken (DKS) startet i sin tid som et prosjekt, men har kommet for å bli, og skal være en helhetlig del av grunnskoleopplæringen.
 
Nordland Fylkeskommune tilbyr turneer og program som del av DKS, og i tillegg kan skolene selv ta initiativ til alt fra utstillingsbesøk, kunstverksted, workshops og konserter. For å nevne noe. -  Det er viktig å poengtere at DKS også omfatter museer, husflid og håndverkstradisjoner, bibliotek og mye annet, sier kulturskoleleder Ralph Creedy, som er DKS-koordinator i Sørfold.
 
Han håper på mange innspill fra skoler og andre om hva de ønsker på de ulike trinn. Disse ønskene må sendes inn til ham innen 5. mai. Etter dette vil han utarbeide et forslag som legges fram for DKS-gruppa 15. mai. Politisk behandling av planen vil skje i driftsutvalget 29. mai. Planen skal gjelde for 2008-2012, og vil bli revidert hvert år.
 
Hva tilbys i den kulturelle skolesekken?
Sist oppdatert den 09. september 2015