Kurs for superbrukere

Søknad om timer i Sørfoldhallen for våren 2009 må sendes kulturkontoret innen 12. desember. I januar blir det kurs for superbrukere av apparatene i styrketreningsrommet.

Innebandy Foto Glenn Paulsen
IL Siso er en av de faste leietakerne i Sørfoldhallen. Her er innebandygruppa, som har trening tirsdag og søndag. Foto: Glenn Paulsen.
 
Styret for Sørfoldhallen har bestemt at lokalene skal leies ut kun for et halvår av gangen. Kulturkontoret går derfor ut til leietakerne i disse dager og ber om ønsket tidspunkt for halltimer våren 2009. Fristen er satt til 12. desember, og kontaktperson er Steinar Strand. Han kan kontaktes på tlf. 756 85334/47634955 eller steinar.strand@sorfold.kommune.no
 
Selve hallen kan deles inn i tre mindre haller, og det er mulig å leie stor eller liten hall: 1/3, 2/3 eller hele.
 
Aktivitetsrommet på 90 m2 har speil på vegg og fastmontert musikkanlegg.
 
Bassenget lånes ut til lag/foreninger når svømming inngår i et treningsopplegg, dvs. ikke som et sosialt tilbud. Private kan leie bassenget til timepris. Med forbehold om kommunestyrets godkjenning vil denne prisen bli satt til 500 kroner pr. time.
 
Treningsrommet lånes ut til lag/foreninger når dette inngår i et treningsopplegg. I samarbeid med Friskhuset på Fauske vil kulturkontoret arrangere et kveldskurs i januar for superbrukere fra lag og foreninger, i bruk av treningsapparatene. For å finansiere dette kurset vil det bli innkrevd kursavgift.
Sist oppdatert den 09. september 2015