Lager ruspolitisk plan

Alle kommuner er pålagt å ha en alkoholplan. - Men det er naturlig å se alkohol- og narkotikaproblematikken i sammenheng, og vi skal utarbeide en ruspolitisk handlingsplan for Sørfold kommune, sier Gøran Jensen, koordinator for rus og psykisk helse.

Gøran A Jensen Foto Sørfold kommune/Steinar StrandGøran Jensen startet i jobben som koordinator for rus og psykisk helse 2. mars i år. Her er han på kontoret sitt, som ligger ved helsestasjonen på Rådhuset. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 
Forbruket øker
Planen vil gi en beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen nasjonalt og lokalt, samt oversikt over eksisterende tiltak.
 
- Nasjonale overskrifter viser at forbruket både av alkohol og narkotika har hatt en betydelig økning fra midten av nittitallet til nå, sier Gøran Jensen.

Driftsutvalget har vedtatt at det skal utarbeides en ruspolitisk handlingsplan i løpet av 2009 – 2010, og det er oppnevnt en kommunal gruppe i forbindelse med dette. Denne består av: Steinar Strand fra kulturenheten, Bente Trones fra sosialenheten, Gunn Hatling og Gøran Jensen fra helse, Lisbeth Fredheim som er kommunalsjef, Leif Strømdal fra Mental Helse Sørfold og Rune Edvardsen som er politisk representant.

Sørfold kommune er knyttet opp mot RKK (regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten-regionen), samt fylkesmannen / Korus. - Vi samarbeider også med kommunene Saltdal og Beiarn som også skal utarbeide en ruspolitisk handlingsplan, sier Jensen.

Kartlegging
Den kommunale gruppa i Sørfold kommune vil fra høsten 2009 gjøre en kartleggingsundersøkelse på forskjellige arenaer i kommunen: Hvilke utfordringer står man overfor på de arenaer hvor ungdom og voksne ferdes? Hvilke rusmidler er innblandet og hva observeres der?

I tillegg til de alkoholpolitiske retningslinjene, omfatter planen også forslag til forebyggende tiltak for å begrense misbruk av rusmidler/skader, og tiltak for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. - Vi ønsker å sette fokus på det forebyggende arbeidet spesielt rettet mot barn og ungdom. I tillegg vil behovet for samarbeid innad de kommunale tjenestene bli framhevet, forklarer Gøran Jensen.

Evaluering
Evaluering og rullering av planen behandles i hver kommunestyreperiode. - Da bør det også vurderes om det er nyttig å foreta en ny kartlegging og vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen. Det bør også vurderes om kommunen gjennom eksisterende tiltak har nådd sine mål, eller om det er behov for endringer i tiltaks- og virkemiddelapparatet, sier koordinatoren for rus og psykiske helse.
 
Ønsker kontakt
Jensen er tilknyttet helseenheten og har kontor ved helsestasjonen på Rådhuset. Der kan han treffes daglig, men det kan være lurt å gjøre avtale på telefon for de som ønsker å snakke med ham. – Alle er velkommen til en hyggelig samtale, og jeg kan gjerne informere om tjenestetilbudet i rus- og psykiatritjenesten om ønskelig, sier han.
Tlf. 75 68 51 56 eller 48212654. E-post: gaj@sorfold.kommune.no
Sist oppdatert den 09. september 2015