Lederteam med to kommunalsjefer

Stillingen som teknisk sjef omgjøres til kommunalsjef Plan- og ressurs, og Pleie, rehabilitering og omsorg organiseres som fire enheter. Dette er nye elementer i organisasjonskartet som nå legges fram for politisk behandling.

Teknisk sjef Kåre Isaksen Foto SS, Sørfold kommune Blir kommunalsjef. Kåre Isaksen (bildet) er i dag teknisk sjef. Dette ansvaret vil han fortsatt ha i den nye organiseringen, men stillingen omgjøres til kommunalsjef Plan- og ressurs, en avdeling der også stillingene som næringssjef og landbrukskonsulent er med. (Flyttes fra rådmannskontoret). Foto: Steinar Strand/Sørfold kommune.
 
De to kommunalsjefene utgjør et lederteam sammen med rådmannen.
 
Den administrative organsieringen tilsvarer den politiske, med et plan- og ressursutvalg og et driftsutvalg. Fra før av er Lisbeth Fredheim også kommunalsjef, og hun får sitt ansvar knyttet til driftsutvalget og enhetene som sorterer under dette.
 
Konkret betyr dette skoler og barnehager, kultur med kulturskolen, samt pleie, rehabilitering og omsorg. Sistnevnte deles inn i følgende enheter:
 
  • Sørfold Sykehjem med avdeling 1 og avdeling 2
  • Sørfold Eldresenter 
  • Hjemmetjeneste Sør, Røsvik/Straumen
  • Hjemmetjeneste Nord/Elvheim

Enhet for helse, med legekontor/helsestasjon, hører også naturlig inn under driftsutvalget, men helsesjefen foreslås plassert direkte under rådmannen og i dennes stab.

NAV
Sosialtjenesten er ikke med i organisasjonsplanen, dette fordi denne tjenesten skal inn i NAV Sørfold, som vil være på plass i løpet av 2009.
 
Stillingen som fagleder/koordinator psykisk helse/rus flyttes fra sosial til helse. Denne stillingen skal med andre ord ikke inn i NAV.
 
Oppvekstsenter
Oppvekst omfatter skoler og barnehager. Dette området organiseres med følgende enheter:
  • Røsvik skole
  • Leirfjorden skole
  • Straumen skole med avdeling Kvarv
  • Oppvekstsenter Mørsvik (skole og barnehage).
  • Røsvik Barnehage
  • Straumen Barnehage
Forslaget til organisasjonsplan har vært ute på høring i fagforeninger. Nå skal det til behandling i formannskapet og administrasjonsutvalget 4. desember. Endelig behandling skjer i kommunestyret 16. desember.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015