Ledig omsorgsbolig

Sørfold kommune har 4 leiligheter i omsorgsbolig for mennesker med psyksike lidelser. En av disse er nå ledig, og søknadsfristen er 26. mars.

Leilighetene er tilknyttet omsorgsbase med mulighet for heldøgns tjeneste og beboerne har tilgang til felles stue. Det er nå 1 ledig leilighet på 45,7 kvm. Spørsmål angående leilighetene kan rettes til Sørfold sosialkontor på tlf. 75685040 eller e-post sosial@sorfold.kommune.no.
 
Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til sosialkontoret. Det kan også lastes ned herfra, printes ut og sendes. Søknadsskjema omsorgsbolig. Kommunens inntaksnemnd behandler innkomne søknader. Søknadsfrist: 26.03.08.
Sist oppdatert den 09. september 2015