Ledig stilling som diakoniarbeider, ny utlysning

Sørfold kirkelige fellesråd har ledig stilling som diakon/diakoniarbeider i 50 % stilling. Stillingen skal styrke menighetens arbeid for barn og unge, og søknadsfristen er 15. oktober.

 
Da vår nåværende diakoniarbeider går over i 50 % stilling, blir en halv stilling ledig. Vi ønsker nå å tilsette en person som skal videreføre og utvikle diakoniarbeidet i menigheten sammen med vår diakoniarbeider. Stillingen skal særlig styrke vårt arbeid for barn og unge og arbeide ut fra de planer og prioriteringer som er fastsatt av menighetsrådet. Arbeidet vil foregå i samarbeid med øvrige medarbeidere i Sørfold menighet

Vi søker fortrinnsvis etter en person som fyller krav til tjenesteordning, og kvalifikasjonskrav for diakoner fastsatt i kirkerådet av 20/11 2004. Kirkerådet kan godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant utdanning/praksis godkjennes som diakon.

Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller disse kvalifikasjonskravene er tilsetting som diakoniarbeider aktuelt. Krav til diakoniarbeider er tre-årig høyskoleutdanning.

Søkere må være medlem av Den norske kirke. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner og personlige egenskaper. Kontorsted er Straumen, mens hele kommunen er arbeidssted. Du må disponere bil. Lønn i forhold til kvalifikasjoner i henhold til tariffavtale. Du blir innmeldt i pensjonsordning i KLP.
 
Sørfold kommune er om mulig behjelpelig med å skaffe bolig.

For ytterligere opplysninger; telefon kirkeverge 75685370 eller diakoniarbeider 75685373

Søknadsfrist: 15. oktober, søknad med vitnemål, attester, og referanser skal sendes Sørfold kirkelige fellesråd, boks 26, 8232 Straumen.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015