Ledige stillinger som fagleder

Sørfold kommune har ledige stillinger som fagleder oppvekst og fagleder omsorg. Søknadsfrist for begge stillinger er 12. desember, og utlysningsteksten finner du her.

Fagleder oppvekst

Vår pedagogiske konsulent har valgt å snart fratre sin stilling og bli pensjonist. Vi søker derfor etter hans etterfølger som fagleder oppvekst.

Stillingsinnehaver er rådmannens kompetanseperson innenfor oppvekstsektoren.

Vedkommende vil ha et selvstendig ansvar for å drive kvalitetsutviklingsprosesser og sørge for implementering av vedtatte strategier og planer. Andre oppgaver vil være:

Sikre at kommunes ansvar i henhold til lov og forskrift blir ivaretatt, følge opp rapportering til og tilsyn fra sentrale myndigheter, representere kommunen i interkommunale nettverk/samarbeidsfora, koordinere og ivareta systematisk kompetansearbeid innen skole og barnehage og saksbehandling på vegne av rådmannen. Den som tilsettes vil også bistå rådmannen innen økonomistyring og personalforvaltning innenfor sitt ansvarsområde.

Til stillingen søker vi etter personer med:

  • Relevant høyere utdanning med relevant tilleggsutdanning og praksis fra lignende arbeid
  • Evne til å kommunisere og veilede
  • Personlig egnethet vektlegges

Fagleder omsorg

For å videreutvikle vårt tjenestetilbud søker vi etter rett person til å bekle stillingen som fagleder omsorg. Omsorgstjenestene omfatter både institusjoner og hjemmebasert omsorg. Stillingen er organisatorisk plassert i rådmannens stab.

Stillingsinnehaver skal sikre at kommunes ansvar i henhold til lov og forskrift blir ivaretatt, være pådriver innenfor kvalitetssikring, utvikling av rutiner og prosedyrer samt være støttespiller med råd og veiledning av enhetslederne. Stillingsinnehaver representerer kommunen i interkommunale nettverk/samarbeidsfora.

Andre oppgaver vil være planarbeid, kontakt med offentlige myndigheter, lede inntaksnemnd og nemnd for individuell plan, kompetanseplanlegging og rekruttering, behandle søknader om tjenester i samarbeid med avdelingsledere, saksbehandling for rådmann.

Faglederen vil også bistå rådmannen innen økonomistyring og personalforvaltning innenfor sitt ansvarsområde.

For stillingen søker vi etter person med:

  • Helsefaglig høyere utdanning og erfaring fra tilsvarende stilling
  • Samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges vekt

For begge stillingene gjelder:

Vi kan tilby krevende og spennende stillinger tillagt stor selvstendighet, lønn etter avtale, barnehageplass og vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rådmann Torbjørn Winther telefon 75 68 50 11/ 95228750, e-post: Torbjorn.winther@sorfold.kommune.no eller kommunalsjef Lisbeth Fredheim, telefon 75 68 50 06/46824305, e-post: Lisbeth.fredheim@sorfold.kommune.no
 
Kortfattet søknad sendes via jobbnorge.no. Søknadsfrist 12. desember 2008.

Last ned brosjyre om Sørfold her (pdf).

Sist oppdatert den 09. september 2015