Mer fokus på hjemmebasert omsorg

En arbeidsgruppe har lagt fram forslag til organisering av omsorg og psykisk helsetjeneste i Sørfold kommune. I forslaget er hjemmebasert omsorg gitt økt fokus, og utredningen er nå på høring til 25. november.

Fra Sørfold Eldresenter Foto Tarjei Skare
Arbeidsgruppa foreslår at de 6 sykehjemsplassene ved Sørfold Eldresenter fortsatt skal være institusjonsdrevet etter kommunehelsetjenesteloven. Illustrasjonsfoto: Tarjei Skare, tidligere avdelingsleder ved Sørfold Eldresenter.
 
Som en del av kommunens omstillingsprosjekt ble det i desember i fjor nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å anbefale organisering og ressurser i pleie, rehabilitering og omsorg (PRO).
 
Følgende personer ble oppnevnt:
 • Karin Bakken, varaordfører
 • Torbjørn Winther, rådmann
 • Nina Fredriksen, Sykepleierforbundet
 • Oddbjørg Odden, Sykepleierforbundet
 • Gunnbjørg Olufsen, Fagforbundet
 • Siv Johansen, omsorgssjef
 • Jan Arne Johansen, personalsjef
 • Kjellaug Bendiksen, økonomisjef
 • Lisbeth Fredheim, kommunalsjef
Gruppa anbefalte i februar 2008 at man søkte hjelp fra firma Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) for å analysere dagens omsorgstjeneste. Rapport derfra ble levert i juli 208.
 
I mai 2008 ble det nedsatt en gruppe som skulle evaluere kommunens psykiske helsetjeneste og foreslå organisering av denne:
 
 • Lars Evjenth, ordfører
 • Torbjørn Winther, rådmann
 • Bente Trones, sosialsjef
 • Jarand Gjestland, helsesjef
 • Kari Øxning, sosialkonsulent
 • Gunnbjørg Olufsen, Fagforbundet
 • Lisbeth Fredheim, kommunalsjef
Samordnet forslag
Høsten 2008 har de to gruppene arbeidet sammen, og de presenterer et samlet forslag til organisering av omsorg og psykisk helsetjeneste.
 
Utredningen sendes nå på høring, og frist for merknader er satt til 25. november.
Alle som ønsker å komme med kommentarer til forslaget, er velkommen til å gjøre dette ved å benytte funksjonen "Kommenter denne artikkelen" som du finner nederst her.
 
Sykestue
Den foreslåtte organiseringen vil være starten på å endre fokus mot hjemmebasert omsorg, med bedre tilrettelagte tilbud i egne hjem.
 
Det er også påpekt i rapporten at krisen i sykehusene ikke kan løses ved helseforetakene alene. Dette kan bety at flere utskrives fra sykehusene enda tidligere enn nå, og kommunene må ha tilbud til å ta i mot dem til behandling og rehabilitering. En form for sykestue kan derfor tvinge seg fram for å imøtekomme behov hos pasientene.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015