Møte om grønt reiseliv

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland inviterer Fauske og Sørfold kommuner til informasjonsmøte om utvikling av grønt reiseliv og småskala mat. Møtet avholdes på Fauske 18. februar og er åpent for alle interesserte.

Kobbelv Vertshus
Kobbelv Vertshus er en "grønn" reiselivsbedrift som bruker mye lokal og kortreist mat. Småskala matproduksjon blir et viktig tema på informasjonsmøte på Fauske 18. februar. 
 
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland jobber for tiden med å besøke samtlige nordlandskommuner for å informere om muligheter og utfordringer i forhold til grønt reiseliv og foretak med småskala mat.
 
Nytilsatt prosjektleder i Nordland bondelag Ellen Schjølberg deltar sammen med Fylkesmannens landbruksavdeling på disse møtene, og representanter for lokalt reiseliv er også med.
 
Egne erfaringer
Gårdbruker Trine Bolstad fra Hattfjelldal vil innlede på møtet om prosessen fra idé til realitet. Hun vil gjennom lysbilder vise hvordan gårdsdrift kan bli til kombinasjonsdrift.
 
Gudrun Hagalinsdottir presenterer en situasjonsbeskrivelse av landbruket i Fauske, med utfordringer og muligheter. Hennes kollega i Sørfold, næringssjef Gerd Bente Jakobsen, vil holde en tilsvarende innledning om landbruket i Sørfold.
 
Andre stikkord for møtet er bygdemobilisering og veien videre.
 
Møtet avholdes i administrasjonsbygget, Fauske kommune onsdag 18. februar kl. 10.00-14.00 og er åpent for alle interesserte. Påmelding skjer til Sørfold kommune v/ Kurt P. Hjelvik, tlf. 905 27529 eller kurt.hjelvik@sorfold.kommune.no
innen 16. februar.
Sist oppdatert den 09. september 2015