Nasjonal kontakttelefon for eldre

Fra 1. desember 2008 er det opprettet en nasjonal kontakttelefon for eldre mennesker som er utsatt for overgrep. Fagleder omsorg Kjell Eilertsen er Sørfolds kontaktperson for dette tiltaket.

Kjell Eilertsen Foto Sørfold kommune/Steinar StrandKjell Eilertsen (bildet) startet i nyopprettet stilling som fagleder omsorg 15. april. Han er kontaktperson for denne kontakttelefonen i Sørfold og er opptatt av at alle skal føle seg trygge. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 
Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjon. Selv om overgrepene kan ta mange former, er de som regel av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter. Det kan også handle om manglende omsorg eller strukturelle overgrep. Med det siste menes organisering av tiltak eller mangel på tiltak som fører til at eldres liv, helse og sikkerhet ikke blir godt nok ivaretatt. Dette kan gjelde både i privat og offentlig regi.

Fra 1. desember 2008 er det opprettet en nasjonal kontakttelefon for eldre mennesker som er utsatt for overgrep. Dette telefonnummeret er

800 30196.

Se videoklipp og Les mer om kontakttelefon for eldre. 

Kjell Eilertsen har nylig tiltrådt som fagleder omsorg i Sørfold kommune. Han mener det er viktig at alle kan føle seg trygge for liv og helse. - I den grad man har behov for noen å snakke med om dette, er denne kontakttelefonen et viktig tilbud. Samtidig er det å ønske at ingen har behov for å ta kontakt. Det er også viktig å understreke at hjelpepersonell og pårørende kan hjelpe de eldre med å gjøre bruk av denne tjenesten, sier han.
 
Det er sendt ut informasjon om den nasjonale kontakttelefonen til institusjoner og enheter innenfor pleie og omsorg.
Sist oppdatert den 09. september 2015