NAV-kontorene bygges om

Fram til midten av juni vil NAV trygd ha midlertidig inngang fra venstre "utstikker" på Rådhuset, og midlertidige kontorer der teknisk etat tidligere holdt til. Dette mens lokalene blir klargjort for å huse et samlet NAV med eget kundemottak fra 17. juni.

NAV-ansatte ved midlertidig inngang Foto Steinar Strand/Sørfold kommune
Velkommen inn! Her er staben i NAV Sørfold ved den midlertidige inngangen på Rådhuset: F.v. Lars Petter Didriksen, Kari Øxning, Sigmund Sørflaten, Bente Pedersen, May Svenning, Morten Pedersen, Kari Setså og Bente Trones. Hilde Dybwad var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 
Samlokalisering
- Vi er nødt til å flytte ut av kontorene våre mens ombyggingen skjer. Og vi er forberedt på litt støy en periode, bl.a. skal det sages hull i en murvegg, forklarer NAV-leder Morten Pedersen.

Hele sosialtjenesten med barnevern vil ha kontorer sammen med trygd fra 17. juni. Fram til denne dato vil sosialkontoret fortsatt ha tilhold i underetasjen. – Men fram til 2. september er det bare snakk om en samlokalisering. Den virkelige sammenslåingen kommer 2. september. Da er NAV Sørfold på plass med alle sine brikker, sier Pedersen.

Samordning av datasystemer
- Vi skal yte best mulig service til brukerne. Som NAV-kontor får vi et samlet oversiktsbilde av brukeren gjennom en applikasjon som heter personkortet. Vi kan da se informasjon både fra statlige og kommunale saksbehandlingssystemer, og dermed hjelpe brukeren på best mulig måte. Uavhengig av etablering av NAV- kontor er det viktigste målet for oss at folk får rett ytelse til rett tid.
 
Brukerutvalg
Morten Pedersen forteller at NAV vil opprette et brukerutvalg. – Der skal representanter for brukerernes organisasjoner være med. I tillegg skal næringslivet være representert.   Samarbeidet med brukerne er viktig i arbeidet med å etablere et best mulig kontor, sier NAV-lederen.

I neste artikkel om NAV:

NAV-leder Morten Pedersen Foto Steinar Strand/Sørfold kommuneVil følge opp arbeidssøkende ungdom

Morten Pedersen (bildet) er leder for NAV Sørfold. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 
Hva er NAV?
Forkortelsen står for Ny arbeids- og velferdsforvaltning, og omfatter de statlige etatene aetat og trygd, samt kommunenes sosialtjeneste. Det varierer fra kommune til kommune hvor stor del av sosialtjenesten som inngår i NAV. I Sørfold skal hele sosialkontoret med barnevern være en del av NAV. Hensikten med reformen er å få flere i arbeid og færre på trygd.
Sist oppdatert den 09. september 2015