Nesten gratis tomt

Ordningen med 40.000 kroner til alle som bygger i Sørfold videreføres også i år. Dette betyr at tomten blir tilnærmet gratis.

Teknisk sjef Kåre Isaksen presiserer at tilskuddet til alle som bygger egen bolig gjelder også utenom regulert område.

Kommunen har mange ledige tomter i attraktive områder, de fleste i umiddelbar nærhet til friluftsområder.

Les mer om dette, med oppdatert oversikt også over hus til salgs., om du foretrekker å kjøpe eller leie.

Med den nye Sørfoldhallen på plass, der innbyggerne kan se fram til 25 meters svømmebasseng og hall i full håndballbanestørrelse, har kommunen tatt et viktig skritt framover i konkurransen om flere innflyttere. Fra før av er det full barnehagedekning, en veldrevet kulturskole med topp kvalifiserte distriktsmusikere som lærere, et aktivt kulturliv og unike muligheter for den friluftsinteresserte, både til lands og til vanns.

Kommunen har stabil økonomi, og satser betydelig også på sine fem grunnskoler og godt oppvekstmiljø.

Så hvorfor ikke vurdere å flytte til Sørfold?

 Velkommen til kulturkommunen.

Sist oppdatert den 09. september 2015