Norge gror igjen!

Landskapet endrer seg. Med færre beitedyr gror det igjen, og mangfoldet i floraen trues. Hva kan vi gjøre? Dette er tema for et åpent møte på Kvarv 15. april, der landskapsgeografen Oskar Puschmann vil innlede og vise bilder.

Kulturlandskap i endring, her fra Kvarv. Foto: Oskar Puschmann.
 
Tirsd. 15.04 kl. 19.00 " Norge gror igjen !" Åpent møte med tema kulturlandskap, ungdomshuset på Kvarv. Bildeforedrag v/ Oskar Puschmann, landskapsgeograf. Informasjon om støtteordninger for pleie av kulturlandskap v/ næringssjefen. Også informasjon om ryddeprosjektet som er startet opp. Møtet er åpent for alle, og grendeutvalg, jordbrukere og andre som er særlig berørt av temaet inviteres spesielt. Enkel servering. Arr.: Kvarv Grendeutvalg i samarbeid med Sørfold kommune.
 
Oskar Puschmann arbeider til daglig ved Norsk institutt for skog og landskap. Siden 1988 har han jobbet med jordbrukslandskap i hele Norge, og er særlig opptatt av å synliggjøre ulike typer endringer  ved hjelp av fotografier.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015