Ny møteplass for ungdom

Hver torsdag fra 6. november er ungdom velkommen til "ætter skola-kafé" i Salten Museums lokaler på Straumen mellom 14.30-15.30. - I første omgang blir dette et tilbud fram til jul, sier museumskonsulent Eirin Edvardsen.

Høstparty Salten Museum Foto Eirin Edvardsen

Salten museum på Straumen er et ungdomsmuseum. Der finner du en utstilling om ungdomstid i tre generasjoner, og jevnlig er det arrangementer for ungdom der. Her koser ungdommene seg på høstparty på museet. Foto: Eirin Edvardsen.
 
- Ungdommen på Straumen kommer fra skolen kl.14.30. og pleier å henge i Straumen sentrum, gjerne utenfor Prix, hver dag til bussen går. Noen skal med bussen, andre skal bare videre over brua på Straumen.
I forbindelse med dette, kom ideen om en etter-skola-kafé til disse ungdommene som ikke har noe å sted å gjøre av seg, sier Eirin Edvardsen i Salten Museum.
 
Møteplass
Vi har ikke mulighet til å gi noe daglig tilbud. Men en gang i uka, torsdager, har vi tenkt å prøve ut med å ha åpent i utstillingslokalene.
Her er stikkordet: Møteplass. Det er jo relativt kort tid ungdommene trenger et sted å være, men vi har tenkt å ha åpent fra kl. 14.30. til 15.30, forteller Eirin.
 
Singstar
I løpet av denne timen kan ungdommene først og fremst ha et ordentlig sted å møtes/vente. I tillegg er det aktiviteter som: ulike brettspill, lese, kortspill, singstar, kjøpe noe å spise og drikke. Her er det enkel meny: Vafler, kakao, saft, frukt.

På forhånd har museet gjort en liten spørreundersøkelse gjennom nettby.no for å lodde stemningen blant de unge. - Og det har vært positiv respons. Vi ber også ungdommen om å komme med forslag til tilbud og aktiviteter som de selv ønsker, sier Eirin.

Første kafédag: 6 november.

Siste : 18 desember.

Museet vil prøve ut det nye tilbudet  fram til jul, og se hvordan responsen er. Dersom det er liv laga, ønsker de å fortsette frem til våren.

Det er museumskonsulent Eirin Edvardsen som kommer til å være tilstede i åpningstida.

Sist oppdatert den 09. september 2015