Ny utlysning av friluftsmidler

Sørfold kommune har 29.000 kroner som skal brukes til aktivitetsfremmende tiltak i friluft. Midlene kan brukes til fysisk tilrettelegging eller utstyr, og søknadsfristen er 25. september.

Steinar Strand turklar Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Turklar. Ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand er folkehelsekoordinator og ivrig friluftsmann. Han håper tilskuddsmidlene til friluftstiltak fører til at flere kommer seg ut på tur. Foto: Sørfold kommune/Bente Braaten.
 
Tilrettelegging
- Hensikten med disse tilskuddsmidlene er å bidra til at Sørfolds innbyggere får et bedre friluftstilbud, sier ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand. Alle typer lag og organisasjoner kan søke om støtte fra denne potten, og Strand nevner følgende eksempler på mulige formål:
  • Etablering, skilting og merking av turstier
  • Oppsetting av enkle leskjul (eks. gapahuk, skjeltersjå) i tilknytning til turstier
  • Tilrettelegginger på rasteplasser (eks. ildsteder)
  • Innkjøp av friluftsutstyr for gratis utlån
  • I tillegg kan tilskuddet gå til å dekke faktiske utgifter ved friluftsarrangement.

Tilskudd friluftstiltak er en del av kulturmidlene i Sørfold, og fast årlig søknadsfrist er 1. april. Da ingen av søknadene som kom inn i vår var i tråd med kriteriene for disse midlene, ble det bestemt at de skal lyses ut på nytt.

Folkehelse
I juni i år vedtok et enstemmig kommunestyre at Sørfold skal være en ”folkehelsekommune”, og det er inngått samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune. Steinar Strand skal være folkehelsekoordinator. – Det er naturlig at friluftstiltakene har fokus på folkehelse, og vi vil prioritere trivselskapende tiltak i friluft hvor folk møtes på tvers av generasjonene, sier han.

Han presiserer at tilskuddet ikke kan brukes til ordinær drift av ei forening, men må gå til et konkret tiltak som allmennheten kan benytte seg av.

Søknader sendes Sørfold kommune, kulturkontoret, 8226 Straumen innen 25. september 2009. E-post: post@sorfold.kommune.no

  • Midlene blir fordelt i driftsutvalget 13. oktober.
  • Søkere som har konkrete prosjekter, men som av ulike grunner ikke kan gjennomføre disse før i 2010, kan likevel få utbetalt tilskudd i 2009 under visse forutsetninger.
  • Steinar Strand kan gi nærmere opplysninger i tlf. 756 85334 / 476 34955 eller på E-post: steinar.strand@sorfold.kommune.no.
  • Søkere kan gjerne benytte søknadsskjema, men dette er ingen betingelse.
  • Følgende må være med: Kort beskrivelse av tiltaket, kostnader og søknadssum.

Søknadsskjema friluftsmidler (word) På dette skjemaet står det søknadsfrist 1. april, men det er 25. september som gjelder.

Sist oppdatert den 09. september 2015