Nye leiligheter på Straumen

Sørfold kommune ser behovet for å styrke tilbudet på boligsiden, og har tilbudt gratis tomt for utbyggere. Rådmannen foreslår nå at byggmester Sten Andersen får opsjon på arealet ved siden av Strandmyra borettslag på Straumen til bygging av 4 leiligheter.

Saken skal behandles i Plan- og ressursutvalget 29. januar.

I august i fjor vedtok formannskapet at utbyggere skulle tilbys gratis tomt for bygging av leiligheter og/eller små eneboliger. Samtidig ble det bestemt hvilke tomter dette omfattet.

Det var 4 utbyggere som meldte sin interesse, og som la fram et skisseprosjekt med enkle tegninger. Ut fra en totalvurdering ble byggmester Sten Andersen AS valgt, med et rekkehusprosjekt i Skogveien/Mikkelsletta, altså øverst i boligområdet på østre side av Straumen.

I ettertid har Sten Andersen meldt sin interesse for deler av arealet mellom Strandmyra omsorgsboliger og Straumenbrua, ved sentrum av Straumen.

Prospektet omfatter 8 leiligheter, med bygging av 4 i første omgang.

Rådmannen tilrår nå at byggmester Sten Andersen får opsjon på det omsøkte arealet fram til 1. januar 2009. Plan- og ressursutvalget avgjør saken 29. januar.

Se møteinnkalling med saksutredning.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015