Nytt kurs for badevakter

Tirsdag 26. august blir det livredningskurs i nybassenget for de som ikke hadde anledning til å delta i april. Dette blir siste sjanse til godkjenning for skoleåret 2008/2009 for de som skal være badevakter.

-  Vi satser på åpent folkebad en eller to ganger pr. uke dette skoleåret, og ønsker et samarbeid med lag og foreninger der lagene får hele eller store deler av billettinntektene, sier ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand.
 
På grunn av folkebadet vil lagene ikke få tildelt egne timer, slik det ble praktisert i det gamle bassenget. -  Men noen ganger vil det være mulig for lagene å bruke bassenget dersom dette er et ledd i et treningsopplegg for enkelte grupper. Styret for Sørfoldhallen vil lage retningslinjer for dette, sier Strand.
 
Ved aktivitet i bassenget skal det føres tilsyn av en eller flere personer med kompetansebevis for godkjent årlig livredningsprøve. Det må til enhver tid være minimum 1 badevakt pr. 20 besøkende i bassenget.
 
Livredningskurset arrangeres tirsdag 26. august kl. 18.00 i Sørfoldhallen/bassenget.
Varighet: Ca. 3 timer
Instruktør: Åge Nystadbakk, Fauske.
 
Påmeldingsfrist: Torsdag 21. august.
Påmelding: Tlf. 476 34955 eller steinar.strand@sorfold.kommune.no
 
Opplegg:
  • Gjennomgang av regler for bruk av bassenget: Varsling ved ulykker, sikkerhetsutstyr, reglement v/ kulturkontoret
  • Teoretisk/praktisk livreddende førstehjelp v/ Åge Nystadbakk
  • Praktiske øvelser i bassenget v/ Åge Nystadbakk 
  • Ta med skrivesaker og badetøy.
  • Gjennomført kurs gir godkjent livredningsprøve som varer til september 2009.

Kursinvitasjonen går til alle brukere av bassenget - skoler, barnehager og foreninger.

Sist oppdatert den 09. september 2015