Nytt nei til elektroniske skiver

Heller ikke i år får Sørfjorden og omegn skytterlag statlige spillemidler. - Dette er 5. gang de får avslag på samme søknad, og det er aktivitetshemmende for det aktive skyttermiljøet, sier ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand.

Unge skyttere Foto Sørfold kommune/Espen OlsenSørfjorden og omegn skytterlag har på nytt fått avslag på sin søknad om spillemidler til elektroniske skiver. De har mange unge skyttere, her har de besøk av Ferieklubben 2008. Foto: Sørfold kommune/Espen Olsen.
 
Kommunal forskuttering?
- Skytterlaget har i en årrekke søkt om tilskudd og hvert eneste år fått negativt svar grunnet lav prioritet og manglende midler. Laget ville utvilsomt fått et stort løft dersom de hadde fått installert elektroniske skiver. Før eller siden vil de få tilskudd, men det kan fortsatt gå flere år før pengene kommer. Kanskje bør skytterlaget be Sørfolds politikere om å forskuttere 186.000 kroner for å få prosjektet realisert, antyder Strand.
 
Ønsker å hjelpe
Han antyder også at skytterlagets søknad bør prioriteres på 1. plass ved neste korsvei.
– De to andre prosjektene fra Sørfold fikk også avslag. Men både bassenget i Sørfoldhallen og nytt kunstgress på Lakselva er for lengst ferdig og fullfinansiert, og det har ikke samme konsekvenser om spillemidlene er forsinket. Uansett må vi fra kommunens side vurdere hvordan vi skal hjelpe skytterlaget med å få realisert elektroniske skiver før ildsjelene i laget gir opp, sier han.

For 2009 søkte Sørfold om spillemidler til disse ordinære anleggene og med følgende prioritet :

1. Kr. 6 528 000 til bassenget, Sørfoldhallen

2. Kr. 240 000 til elektroniske skiver til Sørfjorden og omegn skytterlag

3. Kr. 1 080 000 til kunstgress , Lakselva idrettsanlegg.

Fylkesrådet, Nordland Fylkeskommune har nylig behandlet søknader om tildeling av statlige spillemidler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Ingen av Sørfolds anleggsprosjekter fikk tildelt midler.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015