Nytt Saltenkart på nett

Et nytt digitalt nettkart for hele Salten er lansert. Kartet inneholder bl.a. eiendomskart, reguleringsplaner, turløyper og mye mer.

Det er mulig å søke eksempelvis på adresser, stedsnavn og gårds- og bruksnummer.
 
Kartet er kommet i stand gjennom samarbeid med Norkart, og det er dratt veksler på kompetansen til ansatte i alle kommunene i Salten.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015