Nytt tilbud innviet

Sørfold Eldresenter har en leilighet som kan brukes av syke som ikke lenger kan være hjemme. Ved hjelp av innsamlede midler og dugnadsinnsats er leiligheten pusset opp, innredet og møblert, og bidragsyterne var invitert til markering 12. mars.

Leilighet ved eldresenteret Foto Sørfold kommune/Torbjørn Winther
Innvielse av det nye tilbudet. Her er en rekke bidragsytere samlet i leiligheten ved Sørfold Eldresenter som er beregnet på syke som ikke lenger kan være hjemme. F.v. Hilde Karin Sørfjord, Jan Arne Johansen (Lions), Haldis Edvardsen, Steinar Johansen (Lions), Gunn-Tove Langvand (Straumen og omegn husflidslag), Roald Hansen (Sørfold Kraftlag), Brit Strand (Eldres Venner) og Bodhild Johnsen (Tørfjorden Sanitetsforening). Helt til høyre skimtes hjelpepleier i kreftomsorgen Elisabeth Pettersen. Foto: Sørfold kommune/Torbjørn Winther.
 
Også for pårørende
- Dette tilbudet er beregnet på de som har en sykdom som gjør at de ikke lenger kan være hjemme. Men det er også mulig å komme hit fra sykehuset, forteller leder ved Sørfold Eldresenter Hilde Karin Sørfjord.

- Og her kan de ha sine nærmeste rundt seg. Vi har utstyrt kjøkkenet slik at pårørende kan være sammen med den syke, og det går også an for pårørende å sove her, sier hun.

Innsamlede midler
Eldresenteret sendte brev til lag og foreninger og andre der de søkte om støtte til oppussing og innredning av dette tilbudet, og oppslutningen var meget god.

- Vi trengte bare å kjøpe inn maling, så har Lions malt hele leiligheten på dugnad. Og til sammen fikk vi inn 40.000 kroner i innsamlede midler. Tørfjorden Sanitetsforening bidro med hele 10.000 kroner, og vi vil takke alle som har bidratt:

 • Straumen og omegn husflidslag
 • Eldres Venner
 • Sørfold Kraftlag
 • Indre Salten Astma- og allergiforbund
 • Pensjonistvennan i Røsvik
 • Engan Røde Kors
 • Mørsvikbotn Sanitetsforening
 • Lions
 • Tørfjorden Sanitetforening
Innredningsgruppe
Til å bestemme hvordan pengegaven skulle brukes ble det oppnevnt en gruppe på fem.
– De har kjøpt møbler, valgt belysning og utsmykning og bidratt til at resultatet har blitt veldig bra, sier Hilde Karin Sørfjord.

Følgende var med i denne gruppa:

 • Elisabeth Pettersen
 • Gunn-Tove Langvand
 • Haldis Edvardsen
 • Laila Furre
 • Hilde Paulsen.
Foreløpig er det ikke noen spesiell betegnelse på dette tilbudet. – Men det kommer et navn etter hvert, forsikrer Hilde Karin Sørfjord.
 
Ved markeringen 12. mars var også rådmann Torbjørn Winther til stede fra Sørfold kommune.
 
Innvielse av nytt tilbud ved Eldresenteret Foto Sørfold kommune/Torbjørn Winther
Smakfullt innredet. Det er lite som minner om et sykeværelse i den lyse leiligheten ved Eldresenteret. I sofaen f.v. Steinar Johansen, Brit Strand, Bodhild Johnsen og Hilde Karin Sørfjord. Foto: Sørfold kommune/Torbjørn Winther.
Sist oppdatert den 09. september 2015