Nå blir det barnekor!

Organist Piotr Repnik skal starte opp med kor for barn fra 6 år. Det blir orienteringsmøter på Straumen og i Røsvik 4. og 5. mars.

Kirkekontoret og organisten ber alle interesserte komme innom for å få nærmere informasjon om opplegget, og for å dele synspunkter om hvilken ukedag som er best egnet som øvingsdag. - Vi vet at mange barn er med på andre aktiviteter, og ønsker å ta hensyn til dette og unngå kollisjoner så langt det er mulig, sier kirkeverge Mariann Strømdal.
 
Gruppa vil bli delt hvis det blir mange påmeldte eller stor aldersspredning.
 
Orienteringsmøter om oppstart av barnekor: Tirsdag 4. mars kl. 17.00 på Vaffelhjørnet og onsdag 5. mars kl. 17.00 i Røsvik kirke.
Sist oppdatert den 09. september 2015