Omsorgstjeneste med høy standard

I forbindelse med omstillingsprosjektet er driften av omsorgstjenesten i Sørfold kommune gjennomgått. Ressurssenter for omstilling i kommunene blir brukt til dette, og deres statusrapport kan du lese her.

Hovedinntrykket som Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) sitter igjen med, er at Sørfold kommunes Pleie, rehabilitering og omsorgstjeneste (PRO) har mange positive kjennetegn.
 
Det framgår også at på tross av stort press, er ansatte fleksible og strekker seg langt for å imøtekomme brukernes behov.
 
Samtidig påpekes det at det ikke er alt som fungerer optimalt i tjenesten.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015