Oppvekstsenter trenger lærere

Det kan bli ledig inntil to lærerstillinger ved oppvekstsenter Mørsvik fra 1. august. Velkommen til en aktiv skole i naturskjønne omgivelser - og ei bygd i vekst.

1-3 klasse Mørsvik skole Foto Arne Harry Nilsen
Vil du bli læreren vår? Her er elevene i 1.- 3. trinn sammen med instruktør Roy Mikaelsen fra Norges Innebandyforbund. Dette er en samfunnsaktiv og kreativ skole som også vektlegger fysisk aktivitet og sosial trening. Og som ser nytten av å bruke en skoledag til  innebandy. Foto: Arne-Harry Nilsen.

Mørsvik skole, som ligger helt nord i Sørfold kommune, er en to-delt barneskole med 17 elever. Fra høsten blir skole, sfo og barnehage sammenslått til oppvekstsenter.

Sfo, skole og barnehage ligger i samme bygning. Skolen har svømmebasseng med stor aktivitet.

Området har aktiv foreningsaktivitet som skolekorps, idrettslag, båtforening osv.
Mørsvik skole Foto Sørfold kommune
Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med gode utfartsmuligheter, både på hav og fjell.

Det er også lysløype i området.

Det foregår for tiden en stor utbygging i fjorden i forbindelse med at ”Smolten” utvider sin virksomhet med flere hundre millioner kr. Dette vil gi flere arbeidsplasser og økt aktivitet i bygda i årene som kommer.
 
Er dere to? Da er dette en flott mulighet til jobb for begge.

Fra 1.8.09. kan det bli ledig inntil 2 stillinger ved skolen. Spesielle fagønsker er matematikk, naturfag og kroppsøving. Ellers vanlige barneskolefag. Søknadsfrist: 30. april. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig, leilighet eller enebolig.

Skolen søker engasjerte og dyktige medarbeidere der eleven hele tiden står i fokus.
Rektor Arne-Harry Nilsen Foto Kirsti Mørsvik

Spørsmål rettes til rektor ved skolen: Arne-Harry Nilsen (bildet) tlf. 75685222 eller mobil 46816341. Søknad sendes via www.jobbnorge.no fra 15. april.

Sist oppdatert den 09. september 2015