Overveldende interesse for Hip Hop

Kulturkontoret har gått ut med tilbud om å lære hip hop-dans på Straumen, og ved fristens utløp er det hele 34 påmeldte i alderen fra 2. klasse og til og med 10. klasse.

Deltakerne vil bli inndelt i  tre grupper, forteller ungdoms - og idrettsleder Steinar Strand.

Kurset starter opp onsdag 20. februar på musikkrommet, Straumen skole, og inndelingen blir slik:

  • Gruppe 1: 2. og 3. klasse, 7 deltakere (5 jenter og 2 gutter): Onsdager kl. 17.00 - 17.45.
  • Gruppe 2: 4.- 7. klasse, 13 deltakere (7 jenter og 6 gutter): Onsdager kl. 18.00 - 18.45.
  • Gruppe 3: 8.- 10. klasse, 14 deltakere (alle jenter): Onsdager kl. 19.00 - 19.45.

Kurset koster kr. 30.- pr. person pr. gang.

Instruktør er Karolina Repnik. Også i Leirfjorden er danseinteressen meget stor, og det arbeides for å få til kurs.

Sist oppdatert den 09. september 2015