Personlig assistent søkes

Kvinne 42 år søker personlig assistent som kan bistå med praktiske gjøremål i og utenfor hjemmet. Søknadsfristen er 18. februar.

Du som søker må:
  • være selvstendig
  • fleksibel
  • pålitelig
  • punktlig
  • ha førerkort
  • være en blid og positiv person
  • tåle dyr.
Rammetimetall/bistandsbehov er foreløpig satt til 9,5 time pr. uke, men kan bli utvidet. Bruker er arbeidsleder og Sørfold kommune vil ivareta arbeidsgiveransvaret. Lønn etter avtale/fast ansettelse.
 
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Sørfold sosialkontor, tlf. 75 68 50 00 v/ sosialsjef Bente Trones. Skriftlig søknad med CV sendes til Sørfold sosialkontor, Rådhuset, 8226 Straumen. Søknadsfrist: 18.02.09.
 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015