Planarbeid startes opp

Sørfold kommune starter nå arbeidet med ny kommunedelplan for fysisk aktivitet. Planens formål er å gi kommunens innbyggere best mulig forhold for fysisk aktivitet, og den skal omfatte perioden 2010-2013.

Skoleidrettsplassen Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
Trenger opprusting. Skoleidrettsplassen på Straumen er i elendig forfatning. Blir dette et av anleggene som skal rehabiliteres i løpet av de neste 4 årene? Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 
Politisk behandling
Planen skal vedtas av kommunestyret høsten 2009. Den skal inneholde en oversikt over anlegg og aktiviteter for gjennomføring de neste 4 årene, og skal knyttes opp mot kommunens investeringsbudsjett.

Innspill om konkrete anleggs- og aktivitetstiltak som ønskes gjennomført i perioden
2010 – 2013 (også tidligere innmeldte tiltak!) sendes skriftlig til Sørfold kommune, kulturkontoret, 8226 Straumen innen 12 juni 2009. Bruk gjerne E-post: post@sorfold.kommune.no. eller
Kontaktperson er Steinar Strand, tlf. 756 85334 / 476 34955

Ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand har sendt brev til lag og foreninger, eldreråd og ungdomsråd, kommunale virksomheter og Sørfold Næringsforum.

Se brevet som er sendt ut.

For alle
Men det er ikke bare organisasjoner og virksomheter som skal høres. Alle er velkommen til å sende inn synspunkter og innspill om hva som bør prioriteres når det gjelder anlegg og områder for fysisk aktivitet.

Og det presiseres at tiltakene skal omfatte alle aldersgrupper, alle deler av kommunen og et bredt spekter av aktivitet og interesser. - Alle i Sørfold skal gis et tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelse ut fra egne forutsetninger og behov, sier Steinar Strand.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015