Planlegger ungdomshøring

Til høsten blir det stor ungdomshøring i Sørfold. - Da vil vi ha både ungdom, foreldre, politikere og fagfolk på banen, sier arbeidsgruppa som er i gang med forberedelsene.

arbeidsgruppe ungdomshøring Foto Sørfold kommune/Steinar Strand
Arbeidsmøte. F.v. Ida Ellingsen (16), Silje Sørfjordmo Jensen (25) og Daniel Timonen (18) er unge og engasjerte. Sammen med Lise Braaten (16) utgjør de arbeidsgruppa for ungdomshøringa. Ida, Daniel og Lise er med i ungdomsrådet og er oppnevnt derfra. Silje er driftsutvalgets representant i arbeidsgruppa. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.

Gruppa har nylig hatt sitt første møte, og har blinket ut en del aktuelle tema og problemstillinger. – Jeg vet om flere unge folk som ønsker å flytte hjem til Sørfold. Men det finnes jo ikke leiligheter og hus til dem, sier Silje Sørfjordmo Jensen. Dette blir en viktig sak på ungdomshøringa.

Det meste er politikk 
Daniel Timonen er leder av ungdomsrådet i Sørfold. Han sitter også i Ungdommens Fylkesting (UFT), der han er leder av nærings- og samferdselskomitéen. – I UFT foretok vi en undersøkelse der vi gikk rundt og spurte mange ungdommer om de var interessert i politikk. De fleste svarte nei, men da vi ville vite hva de var opptatt av, viste det seg at alt dette var politikk. Men de tenkte ikke på det som det, sier han.
 
Grenser og lommepenger
Daniel mener at ungdommen er blitt lat, og han er ikke redd for å si det. – Det kan godt hende jeg provoserer, men vi forventer å få ting opp i hendene og gidder ikke å ta så mye initiativ selv. Så kan man spørre hvorfor det har blitt slik og hva som kan gjøres for å nå fram til de som bruker det meste av døgnet på dataspill og internett, sier han.

De tre ser også at en del ungdommer får for mye lommepenger hjemme, uten at de trenger å jobbe noe særlig for dem. – Vi lever i ei tid da alle har det fryktelig travelt. Da er det en enkel løsning å la de unge få alt de ber om, sier Silje, som tror at grensesetting må til. Dette er de andre enige i. – Uten grenser føler man at foreldrene ikke bryr seg, sier Ida.

Elevrådene
I september ønsker arbeidsgruppa å møte elevrådene ved de tre ungdomsskolene i kommunen. – Elevrådene må være aktive med å få fram spørsmål og synspunkter som kan presenteres på ungdomshøringa. Vi ønsker også et tettere samarbeid mellom elevrådene og ungdomsrådet, sier de.

Ungdomshøringa vil være åpen for alle, og tidspunktet blir sannsynligvis i slutten av oktober. Vi vil følge opp denne saken.

Sist oppdatert den 09. september 2015