Plass til mange flere

Siden 2. oktober inviterer kulturkontoret til åpen hall for voksne hver torsdag formiddag. - Det er bra oppslutning, men vi har plass til mange flere, sier ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand.

Aktivitetsbuss med sjåfør Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
- Ann-Kristin Johnsen ( bak rattet) er kombinert sjåfør, humørspreder og instruktør, sier Steinar Strand. Her med Eva Olsen fra Røsvik og Viggo Moland fra Straumen, som er ivrige deltakere på åpen hall for voksne. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
Vi har arrangert Åpen Hall for voksne  i den nye Sørfoldhallen siden 2 oktober.
Vårt opplegg er en kopi av suksesen fra Fysak Saltdal, hvor de har hatt tilsvarende opplegg i Saltdalshallen et par år, sier ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand.
 
Han kan melde om bra oppslutning, men det er plass til mange flere.
Strand understreker at dette er et tilbud til alle, uavhengig av helsetilstand. Det er heller ikke  noe prestasjonskrav utenom det som hver enkelt setter til seg sjøl.
 
Trivsel
Dette er et trivselsfremmende tiltak med vekt på fysisk aktivitet gjennom varierte, tilpassede tilbud.
 
-  Men, vi fokuserer like mye på sosialt fellesskap også, og Sørfold helsesportslag bidrar hver gang med åpen kafe m/ salg av kaffe/ vafler.
 
Helsesportslaget med Gerd Kamfjord i spissen bidrar med både instruktører og mye dugnad for å gjennomføre dette tilbudet.
 
Ellers har vi foreløpig fått engasjert Ann-Kristin Johnsen fra Megården som kombinert bussjåfør/ instruktør og hun er et funn både som sjåfør, humørspreder og instruktør.
For å gi folk på strekninga Røsvik - Djupvik muligheter til å komme seg på Åpen hall har kulturkontoret satt opp gratis buss med avgang fra Røsvik kl. 09.00 hver torsdag. Hittil har bare 2 passasjerer ønsket å benytte seg av skysstilbudet.
Vi skal prøve en siste gang torsdag 23. oktober, men hvis ikke det blir flere på strekninga Røsvik - Djupvik som ønsker å benytte seg av tilbudet, må vi gi andre deler av kommunen et tilbud om gratis skyss, sier Strand.

I tillegg kan aktivitetsbussen hente folk i Straumenområdet hvis de sier fra til kulturkontoret på forhånd. Den henter også passasjerer i Straumen sentrum når de kommer med nordgående buss og dersom de har vansker med å gå opp bakken til Sørfoldhallen.
 
Åpen hall for voksne i alle aldre: Hver torsdag i Sørfoldhallen kl. 10.00.12.00
 
Åpen hall for voksne
Uttøyning gjør godt etter innebandy og boccia. Foto. Steinar Strand, Sørfold kommune.
Sist oppdatert den 09. september 2015