Pliktig politiattest

Fra 1. januar 2009 må alle idrettslag innhente politiattest for personer som har med mindreårige å gjøre. - Dette har vi kontroll på, alle papirene er ferdig utfylt, sier Lars Henrik Johansen, leder i Sørfold Fotballklubb, som er Sørfolds største idrettslag.

Lars Henrik Johansen Foto Steinar Strand, Sørfold kommuneI rute. - Her de ferdig utfylte papirene for samtlige trenere i ungdomsavdelingen, sier leder i Sørfold Fotballklubb, Lars Henrik Johansen. Nå gjenstår det bare å sende dem til politiet for godkjenning. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
- I tillegg til selve politiattestene skal det også oppnevnes en kontaktperson fra hvert idrettslag i denne saken, og det skal vi ordne på styremøte om noen dager, sier Johansen.
 
Hensikten bak den nye bestemmelsen er å beskytte barn og unge mot seksuelle overgrep.  - Idretten skal være et trygt sted å være, heter det i informasjonen fra Norges Idrettsforbund.
 
Idrettsforbundet har utarbeidet en veileder for idrettslagene i denne saken.
 
Kulturkontoret følger opp kravet om politiattest for de som skal trene barn og ungdom i idrettslagene, og ungdoms- og idrettsleder Steinar Strand har foretatt en ringerunde. - Det ser ut til at de fleste er oppmerksom på den nye bestemmelsen, men det er ikke alle som har ordnet med de nødvendige papirene enda, sier han.
Sist oppdatert den 09. september 2015