Posten åpner snart

Coop Prix på Straumen har fått støtte fra Sørfold kommunes næringsfond til utbygging av Post i butikk. Tilbudet åpner 2. mars, samme dag som søknadsfristen for årets første tildeling fra næringsfondet utløper.

Coop Prix bygger ut Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
Snart klart til bruk. Coop Prix på Straumen bygger ut for å få plass til posten. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
Lang åpningstid
Når posten legges til Coop Prix, får Post i butikk samme åpningstid som butikken for øvrig, dvs. hverdager kl. 10.00-20.00 og lørdager kl. 10.00-18.00. Med andre ord en svært gunstig åpningstid for kundene. For å få plass til postavdelingen foregår det i disse dager en utvidelse av lokalene, og til dette har formannskapet bevilget en støtte på 130.000 kroner fra næringsfondet.
F.v. Ann Kristin Kristiansen og Aina Timonen Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
F.v. Ann Kristin Kristiansen og Aina Timonen ved Coop Prix Straumen er klare til å ta i mot postkunder fra 2. mars. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
Arbeidsplasser og bosetting
Kommunen har en periode vært uten posttilbud etter at Bygdekroa avviklet, men landpostbudet har ivaretatt servicen overfor kundene.

Coop Fauske har også fått 75.000 kroner fra næringsfondet til sitt drivstoffanlegg på Straumen. Begge tilskuddene ble gitt i 2008.

- Mye handler om infrastruktur. Næringsfondet skal primært brukes til å trygge arbeidsplasser og bosetting i Sørfold kommune, og dette kan bety både tilrettelegging for næringsvirksomhet og spesielle næringstiltak, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen, som er saksbehandler for søknader til næringsfondet. Tildelingen skjer i formannskapet, som er næringsstyre.

Andre prosjekter som fikk støtte fra næringsfondet i 2008:

  • Strøksnes Utleiebygg A/S, elektrisk ledetruck til fiskemottak kr. 28.000
  • Mørsvikbotn Handel BA, restaurering av bygget, kr. 30.500
  • Carina Nærmat AS, investeringer bl.a. datakasse, kr. 20.300
  • Sørfjord Eiendom AS, støtte til kjøp av innredning, kr. 49.000

Sørfold kommunes næringsfond lyses nå ut med søknadsfrist 2. mars. Næringsfondet skal fortrinnsvis brukes til tiltak som kan fremme næringslivet og derigjennom trygge arbeidsplasser og bosetting i Sørfold kommune.

Snarvei til vedtekter og søknadsskjema.

Sist oppdatert den 09. september 2015