På jakt etter lokalhistorisk stoff?

Nå blir det lettere å lete etter artikler i tidligere utgaver av Årbok for Sørfold. Ulf Roger Strøksnes i årbokkomitéen har laget en oversikt med innholdsregister for samtlige årbøker som har kommet ut.

 
Ulf Roger Strøksnes- Jeg har laget en egen hjemmeside slik at folk kan
finne stoff selv, forteller Ulf Roger Strøksnes (bildet) i årbokkomitéen. Etter hvert vil dette bli en generell hjemmeside for Årbok for Sørfold.
 
Fortsatt på lager
Lokalhistorielaget har fortsatt en del tidligere årganger av boka til salgs, til redusert pris. I tillegg er samtlige utgaver tilgjengelige på biblioteket for utlån, eventuelt kan man få kopiert enkeltartikler.

Den første Årbok for Sørfold kom ut i 1978. Siden da har den vært en årviss begivenhet, bortsett fra i 1993, da en bok om den legendariske fotografen Lyder Kvantoland ble utgitt i stedet. Dette i forbindelse med 100-års junbileet for hans fødsel. Det er Sørfold Lokalhistorielag som utgir årboka.

Årbok nr 31
Årets årbokkkomite er for øvrig godt i gang med å lage Årbok for Sørfold 2009, som blir nr. 31 i rekken. Komitéen består av: Brit Strand, Halvdan Haug, Markus Lieng, Torgeir Steinland og Ulf Roger Strøksnes.

Link til oversikten med innholdsregister for samtlige årbøker.

Sist oppdatert den 09. september 2015