Reguleringsplan for hyttefelt

Plan- og ressursutvalget har vedtatt å legge to private reguleringsplaner til offentlig ettersyn. Planene gjelder Nakken hyttefelt og Styrkesnes hyttefelt, og frist for merknader er satt til 31. mars.

Sørfold kommune ved Plan- og ressursutvalget har vedtatt å legge to private reguleringsplaner til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 27-1.2.
 
Begge er utarbeidet av A/S Salten Kartdata og gjelder:
 
Reguleringsplan for Styrkesnes hyttefelt.
Hensikten med planen er å fortette eksisterende hyttefelt og utvide området noe.
Planen erstatter ”Styrkesnes hyttefelt” på gnr.7 bnr.1 fra 1991 og vil omfatte totalt 40 hytter med parkering, naust og noen båtplasser.
 
Nedenfor følger dokumentene i saken:
Reguleringsplan for Nakken hyttefelt
Hensikten med planen er å fortette eksisterende hyttefelt. Planen erstatter Nakken hyttefelt på gnr.9 bnr.18 fra 1982 og vil omfatte totalt 14 hytter med parkering. Nedenfor følger dokumentene i saken:
De to planforslagene er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset i Sørfold kommune og på www.sorfold.kommune.no. Merknader/spørsmål til planene kan rettes innen 31.03.08 til kommunen: Sørfold kommune Teknisk etat eller post@sorfold.kommune.no 8226 Straumen Kontaktperson: Kommuneplanlegger Rita H. Berg på tlf. 75 68 53 62 eller e-post: rita.berg@sorfold.kommune.no
 
Sist oppdatert den 09. september 2015