Reguleringsplan for Røsvik havn

Reguleringsplan for Røsvik havn legges med dette ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 5. juni, og hensikten med planen er å legge til rette for småbåthavn med tilhørende parkering.

I henhold til plan- pg bygningslovens § 27-1, nr. 2 legger Sørfold kommune forslag til reguleringsplan for Røsvik havn med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn.
 
Plankartet med bestemmelser angir plassering av småbåtanlegg og parkering.
 
Eventuelle kommentarer/innspill til planforslaget kan rettes til Sørfold kommune og merkes: Røsvik havn 2007/640. De kan enten sendes pr. post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen, eller på e-post til post@sorfold.kommune.no
 
Frist for tilbakemelding: 5. juni 2008.
 
Dokumenter i saken:
Kontaktperson Rita Helen Berg, tlf. 75 68 53 62 , rita.berg@sorfold.kommune.no
 
Sist oppdatert den 09. september 2015