Reguleringsplan for Røsvik Havn

Forslag til reguleringsplan for Røsvik havn legges ut til offentlig ettersyn. Frist for tilbakemelding er satt til 25. februar 2008.

I henhold til plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2 legger Sørfold kommune forslag til reguleringsplan for Røsvik havn med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn.

Plankartet med bestemmelser angir tre alternative plasseringer av småbåtanlegg. Bestemmelsenes pkt 3.1 og 4.3 er laget med alternativer etter hvilken plassering av småbåtanlegget som velges. Det betyr også at parkeringen i PP1-PP3 og FP1 vil være alternativer til hverandre.

Eventuelle kommentarer/innspill til planforslaget og konsekvensutredningen kan rettes til Sørfold kommune og merkes: Røsvik Havn 2007/640. De kan enten sendes pr post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Frist for tilbakemelding: 25.02.2008

Dokumenter i saken:
 Forslag reguleringsplan
 Planbestemmelser
 Kunngjøringsannonse
 Varselbrev 1 off. ettersyn
 Varselbrev 2 off. ettersyn
 Adresseliste
 Følgebrev konsekvensutredning
 Konsekvensutredning
Vedlegg sjekkliste ROS-analyse
 Vedtak Plan- og ressursutvalget 22.11.07


Kontaktperson: Rita Helen Berg, tlf. 75 68 53 62 og e-post: rita.berg@sorfold.kommune.no

 

Sist oppdatert den 09. september 2015