Reguleringsplan på høring

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for smoltanlegget i Mørsvik. Planens formål er å tilrettelegge for videre næringsutvikling, og høringsfristen er satt til 4. desember.

Eirik Stendal Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
Byggesaksbehandler Eirik Stendal startet i jobben for tre uker siden, og har lagt fram sin første sak til offentlig ettersyn. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
I medhold av Plan og –bygningsloven §27-1 nr 2 legges reguleringsplan for smoltanlegget i Mørsvik i Sørfold kommune ut for offentlig ettersyn.

Planens formål er å tilrettelegge for videre næringsutvikling innen akvakultur i Mørsvik og er avgrenset mot nord ca 50 m fra eksisterende naust, mot øst til E6 og mot sør og vest ved avkjøring E6 langs kommunal veg ned til sjøen ved notberget.

Planen inneholder næringsområde, trafikkområde, område for småbåtanlegg, område for bolig/-fritidsbebyggelse samt offentlig bebyggelse.

Planforslagene ligger i Servicetorget, Rådhuset, 8226 Straumen. De ligger også her, se nedenfor. Kommentarer eller merknader til forslagene bes sendt Sørfold kommune, Teknisk etat 8226 Straumen, eller på E-post til post@sorfold.kommune.no
 
Merknadsfrist er 04.12.2008.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015