Reiselivsnæringen skal styrkes

Innovasjon Norge skal fremme utviklingen av bedrifter og næringsliv, og tilbyr nå et lederutviklingsprogram for resielivsnæringen i Tysfjord, Steigen, Hamarøy og Sørfold.

- At det nå investeres store summer i oppbyggingen av Hamsunsenteret inspirerer til ekstra satsing i området, heter det i brevet fra Innovasjon Norge som er sendt ut til reiselivsbedrifter og kommuner i Hamsuns Rike.

Bedrifts - og lederutviklingsprogrammet FRAM er et av Innovasjon Norges virkemidler for å fremme lønnsom næringsutvikling, og det er dette opplegget som nå tilbys til reiselivsbedrifter i de fire nevnte kommunene.

Kostnadene for opplæringen finansieres i hovedak av Innovasjon Norge. Det er en egenandel på kr. 10.000 eks. mva. Kostnader for reise og overnatting på samlingene dekkes av den enkelte. 

Inntil 14 bedrifter kan få plass i dette lederutviklingsprogrammet, og informasjonsmøte vil bli avholdt på Hamarøy Hotel Innhavet torsdag 31. januar kl. 18.00. Påmelding kan også skje her.

Informasjon/påmelding: Søren Solvang, tlf. 75 50 64 10/916 84 869, e-post:
soren.solvang@naringsutvikling.no

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015