Rimelige butikklokaler til leie

A/L Mørsvikbotn Handel BA leier ut sine butikklokaler fra ca. 15. mai 2008. Til lokalene hører også leilighet i andre etasje, og månedlig leie for alt er kun 3.500 kroner.

Det har vært drevet butikk i lokalene helt fram til i dag. Butikklokalene er på ca. 100 m2. I tillegg er det varelager, kjølerom og en liten kafé-del. Det er bensin-og dieselanlegg med kortautomat. E6 går rett forbi butikken.
 
Til lokalene hører også leilighet i andre etasje. Leie for alt er kun 3.500 kroner pr. måned.
 
Mørsvikbotn ligger helt nord i Sørfold. Der er skole, med 17 elever fra høsten 2008, og fulltids barnehage i samme bygning. Skolen har også svømmebasseng.
 
Bygda har mange aktive lag og foreninger, og det er lysløype i området. For tiden pågår det en større utbygging innen smoltproduksjon til anslagsvis 150-200 mill. kroner.
 
Det er gode jakt- og fiskemuligheter i området. I bygda er det 120 fastboende, og mange hyttebesøkende.
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvelse til AL Mørsvikbotn Handel BA v/ Steinar Johansen, 8266 Mørsvikbotn, tlf. 75 69 51 62 eller 970 61 957 eller E-post: ahn@sorfold.kommune.no
Søknader bes sendt til samme adresse, og søknadsfristen er 10.april 2008.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015