Ringen er sluttet

Avdelingsingeniør Leidulf Olsen blir pensjonist etter 29 år i Sørfold kommune, og Asbjørn Knutsen (49), opprinnelig fra Bonå, er ansatt som hans etterfølger. - Min første jobb var som forskalingssnekker i Sørfold kommune i 1978, så nå er ringen sluttet, forteller Knutsen.

Asbjørn KnutsenAsbjørn Knutsen (bildet) tiltrer allerede 2. juni.
Om sin nye jobb sier han at den virker spennende og interessant. Som avdelingsingeniør for bygg- og eiendomsforvaltning vil han blant annet være byggeleder for kommunens byggeprosjekter. Da passer det godt at han i sin nåværende jobb har ansvaret for anbudsregning, bestillinger og innkjøp av byggevarer.
 
Sammen med fire andre startet han byggefirmaet Bygg Team på Fauske i 2008, og er driftsleder med ansvar for HMS (helse, miljø og sikkerhet) og det som hører inn under Plan- og bygningsloven. Han har også kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, noe som vil komme godt med i anbudsprosesser.
 
Tømrer
Knutsen arbeidet i mange år som tømrer og forskalingssnekker, før han tok fatt på ingeniørutdanning i Narvik i 1998 og ble høyskoleingeniør i 2002. Han er bosatt på Fauske med samboer og to barn, og har foreløpig ingen planer om å flytte tilbake til hjemkommunen. Men foldværing er han, født og oppvokst på Bonå.
 
Overlapping
Når Leidulf Olsen takker av, er det etter 29 års tjeneste i Sørfold kommune og teknisk etat. Asbjørn Knutsen er glad for at det blir noe overlapping over sommeren, slik at han kan sette seg inn i de nye arbeidsoppgavene under veiledning.

Det var 3 søkere til stillingen som avdelingsingeniør for bygg- og eiendomsforvaltning.

Sist oppdatert den 09. september 2015