Rådhuset bygges om

Hovedinngangen ved Rådhuset er for tiden stengt, og deler av parkeringsplassen er omgjort til byggeplass.Sosialkontoret har nå flyttet ned i underetasjen, og vil ha midlertidig tilhold der til ombyggingen er ferdig.

Ombygging Rådhus Foto SS Sørfold kommune
Slik ser det i disse dager ut ved hovedinngangen på Rådhuset. Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
Samlet prislapp på ombyggingen er 4.290.000 kroner, og det er Fauskebygg A/S som utfører arbeidet. Rådhuset vil få nytt og funksjonelt inngangsparti, med nytt venteareal for legekontor og servicekontor, felles mottak for alle kommunale kontorer samt NAV.
 
Utbyggingen forventes ferdig i løpet av januar 2009. Servicekontoret vil ligge i området ved NAV trygd, og sentralbordet vil også bli flyttet opp. Dermed vil all ekspedisjon og publikumsbehandling skje på ett sted. NAV vil få eget mottak, men dette vil ligge i nær kontakt med kommunens servicekontor.
 
NB! Sosialkontoret har stengt tirsdag 9. september.
 
Store deler av parkeringsplassen på oversiden er nå utilgjengelig på grunn av byggearbeidet, og helikopterplassen  er derfor mye i bruk til parkering på dagtid. -  Vi forutsetter at plassen vil kunne ryddes på kort tid dersom helikopter må lande der, sier avdelingsingeniør Leidulf Olsen.
 
I byggeperioden må man benytte midlertidige innganger, og opplegget for dette er slik:
 
  • All inngang til legekontoret skjer gjennom helsestasjonen. Der er det laget midlertidig venterom og ekspedisjon. Det er altså ikke mulig å gå til legekontoret via trapp fra underetasjen på Rådhuset.
  • NB! Sosialkontoret har flyttet ned i underetasjen på Rådhuset, til møterom II og "hjørnekontoret". Inngang nede, som til resepsjonen. Dette er en midlertidig flytting ca. ut året mens ombyggingen pågår. Publikum som skal til sosialkontoret bes melde seg i resepsjonen.
  • Inngang til teknisk etat, landbrukskontoret, pleie og omsorg og NAV skjer via ny og midlertidig inngang helt til venstre på oversiden av Rådhuset. Da kommer man rett inn til teknisk etat. Inngangen kan brukes av alle, også rullestolbrukere.
  • Atkomst til andre kontorer er som før, dvs. resepsjon/rådmannskontor, økonomiavdeling og kulturkontor/opplæringskontor samt bibliotek/tannlege.
Nytt ansikt på teknisk etat
Lillian Martinussen Foto Kåre Isaksen, Sørfold kommune
Lillian Martinussen (bildet) er ansatt i hel stilling på servickontoret med spesielt ansvar for teknisk etat. Foto: Kåre Isaksen, Sørfold kommune.
 
Hun etterfølger Margareth Mathisen, som har sluttet. Lillian startet opp 1. juni, og 3 dager i uka er hun å finne i ekspedisjonen på teknisk etat, og sitter da like ved den nye og midlertidige inngangen til denne delen av huset.
 
-  Hvordan takler kundene dette med ombyggingen? Går de seg vill?
-  Jeg har inntrykk av at folk tar dette med godt humør, og stort sett finner de fram. Men det er litt forvirring og usikkerhet om hvordan man kommer inn til legekontoret, sier hun.  
 
Sist oppdatert den 09. september 2015