Rådyr påkjørt i Sørfold

13. august ble et rådyr påkjørt på E6 ved høylys dag like nord for Andkilkrysset. - Sjåføren meldte ikke fra til politiet før over to timer seinere, sier næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen.

RådyrFunnet død
- Vedkommende som kjørte på rådyret ringte først til politiet fra ferga. Det ble da satt i gang søk, og en fin rådyrbukk ble funnet død ca. 150 meter fra vegen. Hvis politiet hadde blitt varslet med en gang, kunne dyret ha vært avlivet tidligere, og slik spart for lidelse, sier Jakobsen.

Nå blir nettene gradvis mørkere, med grålysning og skumring.

I Sørfold har det etablert seg grupper med rådyr flere steder i kommunen, blant annet på Straumen, i Megården og i Andkilmarka. I tillegg er det elg i alle deler av kommunen.

Det er derfor på tide å minne om prosedyrene ved viltpåkjørsler:

1. Ring politiet på 112

2. Merk plassen

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen Foto SS, Sørfold kommune Ulovlig å ikke melde fra
- I motsetning til hva mange tror, er det ikke straffbart å kjøre på vilt. Det er derimot ulovlig å ikke melde fra. Hvis politiet blir varslet med en gang, melder de straks videre til den kommunale ettersøksgruppa, som raskt kan starte ettersøket.
 
På denne måten kan en raskt få avklart om dyret er så skadd at det må avlives, eller om det kan friskmeldes, eventuelt følges litt videre for å se hvordan situasjonen utvikler seg, sier Gerd Bente Jakobsen (bildet).

Mange har fått tilsendt utstyr fra forsikringsselskapet sitt for å merke stedet der påkjørselen skjedde.

- Dette er veldig greit for ettersøksmannskapene, som lettere finner stedet der de skal starte søket. Hvis en ikke har noe slikt liggende i bilen, går det godt an å bruke en plastpose eller lignende, sier næringssjefen.

Sist oppdatert den 09. september 2015